วัยรุ่นไอเดียเจ๋ง คิดค้น ‘หลอดหญ้า’ ใช้ดูดน้ำแทนหลอดพลาสติก เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน

0
6782

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆ สำหรับการลดปริมาณขยะ และเราทราบดีว่าสิ่งแวดล้อมโลกกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างสรรค์ก็มีส่วนร่วม

หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ยังไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดการ จึงทำให้ขยะพลาสติกหลุดลงสู่ทะเล ซึ่งไปทำร้าย ทำลายสัตว์ทะเล และระบบนิเวศ (ประเทศไทยสร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก)

ดังกล่าวนานาประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกย่อยสลายยากด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้แทน

เช่นเดียวกับ Tran Minh Tien ชาวเวียดนามที่คิดค้นหลอดจากหญ้าที่พบในท้องถิ่นขึ้นมา หญ้าชนิดนี้มีชื่อว่า Lepironia articulata เป็นพืชที่มีลำต้นสูง 1.5-3 เมตร มีลักษณะเป็นปล้องตรงกลาง

เมื่อนำหญ้าพวกนี้มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตัดให้เหลือความยาว 20 เซนติเมตรก็จะได้หลอดดูดน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว (เขาทราบดีว่า เวียดนาม สร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 5 ของโลก)

ปัจจุบันในประเทศเวียดนามได้มีการจัดจำหน่ายหลอดหญ้าดังกล่าว ภายใต้ชื่อบริษัท Ong Hut Co ซึ่งเป็นบริษัทของ Tran ผู้คิดค้น โดยมีหลอดให้เลือกสองแบบ ทั้งแบบสดและแบบแห้ง

หลอดหญ้าแบบสดๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 2 สัปดาห์ แต่หลอดหญ้าแบบแห้งสามารถเก็บรักษาไว้นานสูงสุดถึง 6 เดือน นับว่าเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้แทนพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชาวเวียดนามไม่ได้เป็นประเทศแรกที่คิดค้นหลอดจากธรรมชาติ ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยบ้านของเราก็เคยนำผักบุ้งมาใช้แทนหลอดพลาสติกในร้านอาหารแล้ว

โดยที่เขาหวังว่าการรณรงค์ และการให้ความร่วมมือกันลดขยะพลาสติกของทุกคนจะเป็นตัวการสำคัญทำให้ชะลอภาวะโลกร้อน และจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย

 

คลิป

ขอบคุณข้อมูลจาก : VnExpress International