Monday, August 26, 2019

น้ำอภิเษก! รู้จัก “117 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ทั่วแผ่นดินไทย เพื่อความเป็น “พระมหากษัตริย์” โดยสมบูรณ์

ตามโบราณราชประเพณีของไทย ความเป็น “พระมหากษัตริย์” โดยสมบูรณ์ จะทรงรับการ “บรมราชาภิเษก” เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ พิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย พิธีเบื้องต้นจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ได้แก่ การเตรียม "น้ำศักดิ์สิทธิ์" ที่ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ 1.น้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น้ำที่สรงตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทั้งพระวรกาย 2.น้ำอภิเษก...

ทำถูกขั้นตอน อานิสงส์แรง เผยวิธี อัญเชิญพระที่บ้านลงหิ้ง สรงน้ำวันสงกรานต์ บ้านสงบร่มเย็นเห็นผลทันตา ตลอดปี

ประเพณีไทยโบราณที่เราคุ้นเคยกันดี คงเป็นการสรงน้ำพระ หรือผู้ใหญ่ในบ้าน ที่เป็นวัฒนธรรมวันสงกรานต์อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยยุคสมัยที่แปลเปลี่ยนไปความงดงามหรือพิธีการต่างๆก็ผิดเพี้ยนไปบ้าง วันนี้เราเลยมีขั้นตอน ที่ถูกต้องสำหรับการสรงน้ำพระที่บ้านมาฝากกัน ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยาก การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ถือว่า เป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาคนใดต้องการทราบวิธีที่ถูกต้อง มาเรียนรู้วิธีจะได้นำไปปฏิบัติกัน 1. ผ้าผืนใหม่สำหรับเช็ดทำความสะอาด 2....

ลูกจ้างเฮลั่น กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ สิทธิประโยชน์เพียบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบิกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าวเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง 7 ประการใหญ่ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากนี้ 30 วัน 1 ลากิจธุระจำเป็นได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม...

วัยรุ่นไอเดียเจ๋ง คิดค้น ‘หลอดหญ้า’ ใช้ดูดน้ำแทนหลอดพลาสติก เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆ สำหรับการลดปริมาณขยะ และเราทราบดีว่าสิ่งแวดล้อมโลกกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างสรรค์ก็มีส่วนร่วม หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ยังไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดการ จึงทำให้ขยะพลาสติกหลุดลงสู่ทะเล ซึ่งไปทำร้าย ทำลายสัตว์ทะเล และระบบนิเวศ (ประเทศไทยสร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก) ดังกล่าวนานาประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกย่อยสลายยากด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้แทน เช่นเดียวกับ Tran Minh Tien ชาวเวียดนามที่คิดค้นหลอดจากหญ้าที่พบในท้องถิ่นขึ้นมา หญ้าชนิดนี้มีชื่อว่า Lepironia articulata เป็นพืชที่มีลำต้นสูง 1.5-3 เมตร มีลักษณะเป็นปล้องตรงกลาง เมื่อนำหญ้าพวกนี้มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตัดให้เหลือความยาว...

การขออนุญาตให้มี อ า วุ ธ ปื น อย่างถูกกฏหมาย

            คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน – บรรลุนิติภาวะ – สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ – ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ – มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน – ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ – บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) – ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา) – หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน – ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง...

เผย 7 อาชีพ ที่กำลังเลือนหายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เตรียมตัวตกงานกันได้เลย

ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการวิเคราะห์ถึงประชากรที่ตกงานกันอย่างเพิ่มขึ้น ส่งผลผลกระทบต่อโลกเราที่เปลี่ยนไปตามการเวลาเเล้วนั้นก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเเละเผย อาชีพที่ในอนาคตตนี้นั้นอาจจะเกิดสภาพวะคนตกงานเยอะมากขึ้นกว่าเดิมจะมีอาชีพไหนบ้างเรามาชมเเละเช็คอาชีพของเราด้วยว่ามีในนี้หรือเปล่าเรามาชมไปพร้อมๆกันเลย 1.พนักงานขายของ หรือ เรียกง่ายๆว่าเเคชเชียร์นั้นเอง เพราะตอนนี้นั้นผู้บริโภคจะสามารถจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นกันได้เเล้วอย่างที่พวกเราทราบกัน 2.พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ E-BOOK เพราะว่าตอนนี้นั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีอย่างที่พวกเราทราบกันนั้นเอง ทำให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะหายไปหรือลดลงเรื่อยๆนั้นเอง ทั้งนี้นั้นส่วนใหญ่หนังสื่อพิมพ์ นิตยสารทั้งหมดที่เราเห็นกันนั้นจะเข้าสู่การมาในรูปแบบของดิจิทัล 3.นายหน้าทัวร์พาเที่ยว เพราะว่าตอนนี้นั้นนักท่องเที่ยวสามารถเช็คข้อมูลสถานที่ต่างๆ เปรียบเทียบราคาในเเต่ละทีได้เองเเล้ว เเถมยังสามารถวางเเผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ ต่างๆได้อีกด้วย 4.คนขับรถ เพราะว่าทางเทคโนโลยี 5G เเละlot นั้นจะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์เเล้ว เเถมยังมีความมีความเเม่นยำในเส้นทางอีกต่างหาก เเละควรคุมบริมาณความเร็วเเละความปลอดภัยตามกฏจราจรได้อีกด้วย 5.ผู้ประกาศข่าว ตอนนี้ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์สื่ออนไลน์...

เปิดราคา “บ้านพักคนชรา” หลังเกษียณ หากแก่ตัว อยากอยู่แบบดีๆ ต้องมีเงินเท่าไหร่?

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า ในอนาคตเมื่อแก่ตัวไปนั้น เราจะอยู่ที่ไหน ใครจะดูแล จะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ และจะพาคุณไปเปิดราคา “บ้านพักคนชรา” หลังเกษียณ หากแก่ตัว อยากอยู่แบบดีๆ ต้องมีเงินเท่าไหร่? เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตค่ะ “เงินออม” คือปัจจัยสำคัญที่จะต้องวางแผนและเริ่มตั้งแต่วันนี้ ซึ่งถ้าเราจะอยู่บ้านพักคนชราสัก 20 ปีหลังเกษียณ (ช่วงอายุประมาณ 60 – 80 ปี) ต้องมีเงินเท่าไหร่กัน? 1. บ้านบางแค...

เทคนิคตากผ้าให้แห้งเร็วขึ้น ไม่ง้อแดด เพียงแค่ใช้ขวดน้ำเท่านั้น เสื้อผ้าจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับแน่นอน

ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆ สำหรับเทคนิคการตากผ้าในที่ร่ม ถ้าเพื่อนๆ คนไหนกำลังมีปัญหาตากผ้าในที่ร่มแล้วเสื้อผ้าเหม็นอับอยู่ เชิญทางนี้เลยจ้า เพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝาก!! รับรองว่าเสื้อผ้าของเพื่อนๆ จะแห้งเร็วขึ้น ไม่มีกลิ่นอับอีกด้วย เผื่อท่านไหนอยากจะเอาไปทำไว้ใช้อยู่ที่บ้านบ้าง วัสดุและอุปกรณ์ในการทำที่ตากผ้าให้แห้งเร็ว 1. ขวดพลาสติกเปล่า ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 2. มีดคัตเตอร์คมๆ 3. ไม้แขนเสื้อ   วิธีทำที่ตากผ้าแบบง่ายๆ ด้วยขวดน้ำ – เอาขวดเปล่ามาขีดเป็นเส้นตรง ๆ จากนั้นเอาคัตเตอร์กรีดไปตามรอย จากด้านบนไปยังด้านล่างของขวดเป็นแบบขนานกัน 2 เส้น โดยความกว้างระหว่างกันห่างประมาณ 3...

กุ้ยช่ายแป้งสด มาพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด สร้างอาชีพได้เลย

กุ้ยช่าย ถือได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมอย่างมาก และเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนชอบทาน นำมาทานเป็นได้ทั้งของคาวและของหวาน กุ้ยช่ายแป้งสด แป้งมีความบาง เนื้อนุ่มมาก มีหลากหลายไส้ให้เราได้เลือกกิน กินคู่กับน้ำจิ้มที่แสนอร่อยที่มีรสชาติเค็มๆหวาน ทำเอาหลายๆคนถึงกับวางช้อนไม่ลงเลยทีเดียว และแน่นอนว่าในวันนี้เราได้มีสูตรวิธีการทำเมนู กุ้ยช่ายแป้งสด ที่เรานั้นจะแน่นความบางของเนื้อแป้ง เพื่อให้กัดได้เต็มๆกับไส้ที่มีอยู่ด้านใน พร้อมกับวิธีในการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ด ที่อร่อยมากๆ อย่ารอช้า เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ส่วนผสม มีดังนี้ 1. แป้ง 2. แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วย 3. แป้งมัน 1...

ผักอีเลิศ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง บำรุงสายตา พร้อมเผยสูตรชาผักอีเลิศ แก้เบาหวาน

ผักอีเลิศหรือใบชะพลู ผักใบเขียวเข้ม มีเบต้าแคโรทีนสูง ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเซลล์มะ บำรุงสายตา แก้โรคตาฟาง ชะพลู มีเบต้าแคโรทีนสูง มีวิตามินเอ ธาตุแคลเซียมปริมาณสูงมาก ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส คลอโรฟิลล์ กากใยอาหารสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นบำรุงธาตุ ขับลม แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และช่วยในการขับเสมหะ ใบชะพลู ไม่ควรกินมากหรือกินติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะแคลเซียมสูงมาก จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลต (Oxalate) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ถ้ากินใบชะพลูมากๆ ต้องดื่มน้ำตามมาก...

โซเชียล

36,175FansLike

บทความล่าสุด

บัวลอย 3สีกระทิ

เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่น่าสนใจ ทางเราจึงจะต้องขอมานำเสนอทั้งขั้นตอนการทำ และความแปลกใหม่ที่เราจะมาบอกทุกๆ ท่านในวันนี้ กับเมนูที่มีชื่อว่า บัวลอย 3สีกระทิ แน่นอนว่าเป็นเมนูที่อาจจะไม่สามารถหาทานได้ง่ายเหมือนขนมไทยชนิดทั่วๆ ไป หรือกระทั่งคนที่ไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านเพื่อไปหาขนมนี้ทานแล้วละก็ จะต้องถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบนั้นไม่มากไม่มายเลย เพราะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นั้นนับว่าน้อยมากๆ เมื่อเทียบกันกับเมนูขนมไทยเมนูอื่นๆ ซึ่งอย่างแรกที่เราจะต้องใช้นั้นนั่นก็คือ แป้งข้าวเหนียว ประมาณ 250 ก. มะพร้าวครึ่งกิโลกรัม ใบเตย ฟักทอง และแตงโมที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป น้ำตาล 1...

บวดข้าวโพด

อาจจะเป็นเมนูขนมไทยที่แปลกตา หรือไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่ รวมถึงคนที่ต้องการอยากจะท้าทายการทำอาหารในฉบับที่แตกต่างแล้วละก็รับรองว่าไม่ผิดหวัง กับเมนูที่มีชื่อว่า บวดข้าวโพด ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างสองเมนูขนมไทยยอดนิยมรวมเข้าด้วยกัน บอกได้เลยว่ารสชาตินั้นก็น่าสนใจเลยทีเดียว เราไปดูขั้นตอนการทำเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกสุดนั้น เราจะต้องทำการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งเราจะต้องใช้ข้าวโพดดิบประมาณครึ่งฝักเท่านั้น กะทิหนึ่งในสามของกล่อง น้ำเปล่าหนึ่งในสามเช่นเดียวกัน น้ำตาล 2 ช้อนชา น้ำตาลทราย 2 ช้อนชา และอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องใช้นั้น นั่นก็คือเกลือเพียงหยิบมือเท่านั้น เท่านี้วัตถุดิบทั้งหมดก็พร้อมแล้ว สำหรับขั้นตอนการทำนั้น ขั้นแรกสุดเราจะต้องทำการฝานตัวเมล็ดข้าวโพดออกมาให้หมด จากนั้นนำกะทิ...

มาม่าผัดต้มยำ

ใกล้สิ้นเดือนสิงหาคมกันแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครหลายคนนั้นเดือนนี้อาจเป็นเดือนที่หนักหนาจนทำให้กระเป๋าแฟ่บกันไปหลายคน แต่ขอแนะนำอย่างเลยว่าไม่มีอะไรแย่ไปทั้งหมดหรอก เพราะแม้กระทั่งอาหารที่ทุกคนมองว่ามีไว้เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นก็ยังสามารถทำให้เป็นเมนูอาหารอันสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารได้อีกด้วย ซึ่งเรามาพร้อมขั้นตอนการทำ และสูตรเคล็ดลับที่ทำให้อาหารเซ็ตนี้นั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกเสียด้วย กับเมนูที่มีชื่อว่า มาม่าผัดต้มยำ นั่นเอง ขั้นแรกสุดนั้นเราจะต้องทำการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมเสียก่อน เราจะต้องใช้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำจำนวน 2 ห่อ ผงต้มยำสำเร็จรูป หมูยอตามที่ชอบ น้ำพริกเผา 1 ช้อน อกไก่ตามที่ชอบ กะหล่ำปลี 2 หยิบมือ แครอท 1...